تبلیغات
دلنوشته های خاص... - گاهی بایدرفت...

دلنوشته های خاص...

تمام داراییم خداییست که دغدغه ی ازدست دادنش راندارم.

گاهی بایدرفت...

یه وقتای نگاهت به همه چیز عوض میشه...


عوض شده حتی و خودت خبر نشدی ...


همیشه بودن و ماندن هم خوب نیست


گاهی باید رفت...


از جایی


تا حس شود نبودنت


تا حس کنی تنهایی روحت را


گاهی باید رفت...


تا بشنوی صدای فاصله ها را


فاصله هایی که در بودنت


حتی اگر فریاد هم بزنن باز هم نمیشنوی


گاهی باید رفت...


و به قلم اجازه بدهی که به جای تو حرف بزند


که به جای تو فریاد بزند


حتی اگر بدانی که قلم هم نمیتواند ناگفته ها را بگوید


حتی اگر بدانی که هیچ گوشی برای شنیدن وجود ندارد


گاهی باید رفت...


برای همیشهچون حضورت بی رنگ شده


گاهی باید بروی تا خودت را پیدا کنی....
رفتن هم همیشه بد نیست،


گاهی رفتن بهتر است.گاهی باید رفت.


باید رفت تا بعضی چیز ها بماند.اگر نروی هر انچه ماندنیست خواهد رفت.


اگر بروی شاید با دل پر بروی و اگر بمانی با دست خالی خواهی ماند


گاهی باید رفت و بعضی چیزها که بردنی ست


 با خود برد،


مثل یاد،مثل خاطره ،مثل غرور،


و انچه ماندنیست را جا گذاشت،مثل یاد،مثل خاطره،مثل لبخند.


رفتنت ماندنی می شود وقتی که باید بروی،بروی.


ماندنت 


 رفتنی میشود وقتی که نباید بمانی بمانی...[ سه شنبه 19 آبان 1394 ] [ 07:30 ب.ظ ] [ MAHTAB ] [ نظرات() ]

نمایش نظرات 1 تا 30