تبلیغات
دلنوشته های خاص... - به آدم ها زیادنزدیک نشو....

دلنوشته های خاص...

تمام داراییم خداییست که دغدغه ی ازدست دادنش راندارم.

به آدم ها زیادنزدیک نشو....

به آدم ها زیادنزدیک نشو!

هرآدمی بایدباخودابهاماتی داشته باشد.

آدم ها با ابهاماتشان  زیباترندباچیزی هایی که در موردشان نمیبینیم  و نمیدانم ،دوست داشتنی

 ترند....خواستنی ترند.

به شناختشان در حدی که میخواهند باید رضایت دادچون شناخت بیشتردرهرصورت نا امید کننده خواهدبود.

به شدت به رعایت حدومرز آدم هامعتقدم. ..


درهررابطه ای و ازهرنوع  آن...


آدم ها ازدور زیباترند. ...!!!!


[ جمعه 13 آذر 1394 ] [ 02:30 ب.ظ ] [ MAHTAB ] [ نظرات() ]