تبلیغات
دلنوشته های خاص... - هشت بهشت زندگی.....

دلنوشته های خاص...

تمام داراییم خداییست که دغدغه ی ازدست دادنش راندارم.

هشت بهشت زندگی.....


هشت بهشت زندگی !!!!


بهشت اول
آغوش مادریست که با تمام وجود بغلت کرد وشیرت داد 
بهشت دوم
دستان پدریست که که برای راه افتادنت با تو کودکی کرد 
بهشت سوم: 
خواهر یا برادریست که برای ندیدن اشکهایت تمام اسباب بازیهایش را به تو داد 
بهشت چهارم
معلمی بود که برای دانستنت با تمام بزرگیش هم سنت شد تا یاد بگیری 
بهشت پنجم
آغوشی بود که هرگز در آغوشش نگرفتی 
بهشت ششم
دوستیست که در روز ازدواجت در آغوشت کشید و چنان در آغوشش فشرد که انگار آخرین روز زندگیش را تجربه میکند 
بهشت هفتم
همسر توست که با تمام وجود در کنار تو معمار زندگی مشترکتان است 
بهشت هشتم: 
فرزند توست که خالق زیبایی های آینده است 
آری شاید هر کدام از ما تمام هشت 
بهشت را نداشته باشیم 
آری بهشت همین حوالیست 
مادرت را بنگر...
پدرت راببین ...
خواهر یا برادرت را حس کن ...
به معلمت سر بزن ...
همسرت را گرامی دار ...
فرزندت را ببوس ...

یک وقت دیر نشود برای بهشت رفتنت ....
بهشت را با همین قلبت حس کن 

همین نزدیکیست ....
[ شنبه 12 دی 1394 ] [ 08:18 ب.ظ ] [ MAHTAB ] [ نظرات() ]