تبلیغات
دلنوشته های خاص... - دلگیرم

دلنوشته های خاص...

تمام داراییم خداییست که دغدغه ی ازدست دادنش راندارم.

دلگیرم

این روزها چرا این گونه شده ایم؟

لحظاتمان پر شده از انتقام....از تلافی....

عادت کرده ایم بدی را با بدی پاسخ دهیم.....

اگر پسرها خائنند ما هم مثل آنها میشویم...اگر دخترها آهن پرستند ماهم تن پرست

می شویم.....اگر دلم را شکستی منتظر باش ک دلت را بشکنم....

اگر مرا ک دوستت داشتم تنها گذاشتی من هم آنان را ک دوستم دارند تنها می گذارم

بدزدند....می دزدم......بکشند.....می کشم.....

این روزها انگار جواب های فقط هوی است

کسی از کسی نمی گذرد مگر از روی جنازه اش....

این روزها دلم پر می کشد برای پیرزنی ک وقتی توگ شیشه ی خانه اش را شکست

توپ را با لبخندی بر لب پس داد....

دلم هوای مادری را دارد ک برای دخترش ک قهر کرده شام می برد...

چقدر دلتنگ دختری هستم ک وقتی حرف از معشوق خائنش ب میان آمد

گفت:کاش الان شادتر باشد....

دلتنگ پسری ک وقتی دید دختری سوار یک ماشین شاسی بلند شد قضاوتش

نکرد و با خود گفت همه مثل هم نیستند...

کاش باز هم آن مرد را ببینم ک پسرش را یک سیاه پوست کشته بود ولی

هنوز با نژاد پرستی مبارزه می کرد...

کاش از آن پیرمردهایی ک از قاتل پسرشان می گذرند باز هم وجود داشته باشد

کاش قهرهایمان مثل بچگی ها چند دقیقه ای باشد...

کاش در گذشته ام جای گذشت خالی نباشد

دوست من....این روزها ناامید نیستم ....فقط کمی دلگیرم

از خودم.........از تو................از انسانها.....

 [ دوشنبه 2 مرداد 1396 ] [ 03:37 ب.ظ ] [ MAHTAB ] [ نظرات() ]